top of page

Met de meeste variaties in sekse-kenmerken voelen kinderen en personen zich niet ziek, en ze kunnen er ook niet van genezen.

Zorg - op medisch en psychosociaal vlak- is bij (alle) variaties in sekse-kenmerken daarom vooral gericht op het leren omgaan met een levenslange aangeboren variatie en de mogelijke gevolgen ervan op vruchtbaarheid en zelfbeeld.

Net als bij andere 'chronische' en aangeboren kenmerken, kan contact met anderen met een zelfde of gelijkaardige ervaring daarbij een zeer grote rol spelen.

Daarnaast hebben ook zorgverleners met expertise een belangrijke invloed. 

Internationale richtlijnen schrijven sensitieve en empathische artsen en psychologen voor, die up-to-date en wetenschappelijke informatie geven om de verschillende zorgbeslissingen te kunnen wegen. Daarnaast bieden zij ook psychosociale ondersteuning door de verschillende levensfases heen (van kinder- tot en met volwassenheid) om welzijn te verbeteren.

We geven een overzicht van waaruit welzijnszorg voor variaties in sekse-kenmerken allemaal bestaat.

Een variatie in sekse-kenmerken is geen pathologie of per definitie ongezond. Er kunnen wel medische en psychologische uitdagingen zijn, en die worden best opgevolgd door een multidisciplinair team. We geven een overzicht van wie in zo'n team zit, en wat zij opvolgen.

Gestandaardiseerde zorgpaden bestaan (nog) niet in ons land. Welke zorg je krijgt, hangt momenteel wat af van waar je woont. We geven een overzicht waar je terecht kan voor gerichter onderzoek.

We geven een overzicht van wat allemaal kan afgewogen worden bij zorgbeslissingen, zoals bij behandelingen aan het genitale uiterlijk of de geslachtsklieren.

We staan ook stil bij wat medisch noodzakelijk is en wat niet,  en hoe risico's kunnen ingeschat worden.

Wat is 'geinformeerde toestemming'? Hoe kan ik mezelf (of mijn kind) voorbereiden op zorgbezoeken en welke vragen kan ik stellen? Hoe kan ik de jongere betrekken in beslissingen rond zijn/haar zorg? 

bottom of page