BELANGENGROEPEN
POLITIEKE ACTOREN
ZORG ACTOREN

  • Zuhal Demir is federaal Staatssecretaris voor (o.a.) Gelijke Kansen. Zij coördineerde het interfederale actieplan en nam op het vlak van onderzoek en informatieverstrekking m.b.t. intersekse reeds enkele initiatieven  

     > Beleidsbrief 2017-2018 (PDF)

  • Çavaria is de Vlaamse koepel voor LGBT verenigingen. Zij brengt het intersekse thema onder de aandacht door hierover te berichten via haar communicatiekanalen en volgt evoluties met betrekking tot het thema en de intersekse gemeenschap op.

  • Liesbeth Homans is minister voor o.a. Gelijke Kansen voor het Vlaamse Gewest. Zij nam op het vlak van onderzoek en informatieverstrekking m.b.t. intersekse reeds enkele initiatieven.

     > Beleidsbrief 2017-2018 (PDF)

  • Zij wordt hierin ondersteund door het team Gelijke Kansen binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur

     

Centrum voor aandoeningen    van de geslachtsontwikkeling​ met multidisciplinair team  

Coördineren en werken nauw samen met andere Vlaamse universitaire centra UZA Antwerpen, UZ Leuven, Virga Jesse Hasselt, AZ Sint Jan Brugge

  • Bianca De Baets is bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij nam tot op heden nog geen initiatieven m.b.t. intersekse

     

Klinefelter kliniek​ met multidisciplinair team  

  • HUDERF (vooral voor CAH)

  • UCL (voor CAH)

  • Alda Greoli is bevoegd voor Volksgezondheid en Gelijke Kansen binnen het Waalse Gewest. Zij nam tot op heden nog geen initiatieven m.b.t. intersekse.

  • Isabelle Simonis is o.a. bevoegd voor Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschapsregering, en ondernam ook nog geen initiatieven m.b.t. intersekse

     

  • CHU Dinant Godinne Namur

EUROPA
BELGIË
VLAANDEREN
BRUSSEL
WALLONIË

© 2018 

Design & illustrations

by Nina Callens

Met de steun van