Personen met variaties in sekse-kenmerken zijn lang geen expliciete doelgroep geweest van een Vlaams (of federaal) gelijkekansenbeleid. Sinds 2016 is daar gestaag verandering in gekomen, met door de overheden gefinancierde onderzoeken die de thematiek in Vlaanderen en België verder hebben gepolst en in kaart gebracht (Callens et al.; 2016; Callens et al., 2017) en waaruit ook enkele concrete beleidsmaatregelen zijn gevolgd.

 

Zo is dit informatieplatform er gekomen met steun van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Maar ook op federaal vlak lopen er initiatieven, van het organiseren van klankbordgroepen die zorg in ons land beter moet organiseren tot het ontwikkelen van informatiebrochures voor ouders en jongeren.

 

Deze toegenomen beleidsaandacht voor het thema is broodnodig. Er is immers een veelheid aan noden en vragen gesignaleerd om een verder gelijke kansen-, maar ook welzijns-, gezondheids-, gezins-, en jeugdbeleid te ontwikkelen dat actief inspeelt op de specifieke behoeften van de doelgroep, en de strijd aanbindt met stereotiepe opvattingen over biologische seksevariaties, met evenwel ook aandacht voor diversiteit binnen de intersekse/DSD gemeenschap zelf.

 

Hier staan we stil bij de initiatieven die het zgn. LGBTI -beleid neemt, en geven we een opsomming van welke instanties of organisaties er op dit terrein actief zijn. Eerst staan we even stil bij de discussie over het samenvoegen van het thema intersekse bij het LGBT–beleid.

 

LGBT + I?

Binnen een gelijkekansenbeleid wordt (internationaal) gestreefd naar bevordering van de maatschappelijk acceptatie van variaties in sekse/kenmerken, intersekse/DSD, verankering in juridische kaders en verandering in bewustwording in de samenleving en medische praktijken. De positie van kinderen neemt hierbij een centrale plaats in. Kinderen en jongeren vormen een potentieel kwetsbare groep, omdat medische behandelingen soms op vroege leeftijd plaatsvinden en ze niet kunnen betrokken worden bij besluitvorming (COC, 2013; Raad van Europa, 2013).

 

Er is discussie of deze weg naar acceptatie, juridische omkadering en bewustwording kan versneld worden door de I van intersekse, toe te voegen aan de LGBT-(lesbian, gay, bisexual and transgender) groep, een groep waar er reeds enkele decennia een gelijkekansenbeleid voor wordt gevoerd op verschillende beleidsniveaus.

 

Hoewel vooral internationaal LGBT-organisaties, mensenrechtenorganisaties en politieke groeperingen al sinds 2008 de I van intersekse hebben toegevoegd, is ook in die organisaties de participatie van mensen met een intersekse-conditie/DSD gering (NNID, 2013).Sommige mensen met een intersekse-conditie zijn dan ook van mening dat de I in LGBTI staat voor isolated of invisible (NNID, 2013).  

 

Rondvraag onder ervaringsdeskundigen (NNID, 2013; Callens, Longman & Motmans, 2017) toont ook aan dat er gemengde gevoelens zijn met betrekking tot het toevoegen van een I aan LGBT. Hierbij keren twee argumenten regelmatig terug:

(1) dat veel mensen met variatie in sekse-kenmerken zich niet (willen) associëren met het woord Intersekse (noch DSD). Een variatie op hetzelfde argument is dat veel mensen met een intersekse-conditie zich niet willen associëren met de LGBT-groep. Maar ook veel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, en transgender personen associëren zich niet met de LGBT-organisaties.

(2) dat door het combineren van LGBT en I, intersekse hierdoor verward zou kunnen worden met homoseksualiteit of transgender, en de betrokkenen zelf weinig raakvlakken met deze groepen zien.

 

Echter, hetgeen wat L, G, B, T en I wel met elkaar gemeen hebben, zijn belemmeringen die kunnen voortvloeien uit normativiteit, gevoeligheden en beeldvorming op het gebied van sekse, gender en seksualiteit. Vanuit een genderkritisch perspectief is het dus nuttig om blijvend de beperkingen van het binaire sekse- gender-denken aan te kaarten en te werken aan een bredere bewustzijnsverruiming rond sekse- en gendervariatie, onder stakeholders én in de bredere maatschappij. Tegelijkertijd moet er gewaakt worden vanuit een emancipatorisch perspectief voor een eventuele ‘coöptatie’ van DSD/intersekse voor bepaalde politieke agenda’s, over de hoofden en lichamen van de betrokkenen zelf (Motmans & Longman, 2017). Het is van belang om in eventuele ontwikkeling binnen het gelijkekansenbeleid rekening te houden met de gesignaleerde gevoeligheden en het ontbreken van een groepsidentiteit bij personen met een variatie in sekse-kenmerken (van Lisdonk, 2014). Dit stelt grote uitdagingen naar representatie in het middenveld, en noopt tot het aanvaarden van de onmogelijkheid van een eenduidig aanspreekpunt. Ons inziens is een diverse klankbordgroep de enige werkbare manier om de overheid een aanspreekpunt te bieden voor deze thematiek.

 

OVERZICHT GELIJKEKANSENBELEIDSTHEMA'S

EN STAKEHOLDERS

In België is er erg recent aandacht gekomen op beleidsniveaus voor het thema intersekse/DSD. Het sleutelmoment zit vervat in het “Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen”, waar voor het eerst expliciet aandacht zit voor intersekse personen. Het plan somt 115 maatregelen op die genomen zijn of worden vanuit verschillende beleidsniveaus, waaronder ook enkele (5) initiatieven op het thema intersekse, met het oog op zichtbaarheid van de groep en het taboe errond te doorbreken. Tot op heden zijn die initiatieven beperkt tot het beleidsdomein Gelijke Kansen, en nemen enkel de Vlaamse en de federale overheid hierin de volgende concrete initiatieven:

 

Vlaamse Overheid - Gelijke kansen:

o    Oprichting centraal informatieplatform m.b.t. intersekse/DSD

 

Federale Overheid - Gelijke kansen:

o    De oprichting van klankbordgroepen voor personen met een intersekse/DSD-conditie.

o    Het zoeken naar een uniforme terminologie en definitie voor personen met intersekse/DSD.

o    Het opstellen van twee informatiebrochures omtrent intersekse/DSD personen.

o    Het opstellen van een zorgkaart van hulpverleners in de intersekse/DSD thematiek in België.

 

Een internationaal overzicht van de initiatieven, resoluties en andere documenten met aandacht voor het thema intersekse in het veld van gelijkekansen (en mensenrechten) kan je hier terugvinden.

 

 

STAKEHOLDERS IN HET VELD VAN GELIJKE KANSEN

 

Stakeholders zijn individuen of groepen die in positieve of negatieve zin invloed ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op het leven van personen met intersekse/DSD. Dit kan zijn omdat zij het gelijkekansen beleid voor deze doelgroep bepalen, de zorg organiseren, of een belangenorganisatie behartigen. Ook lotgenotenverenigingen spelen een belangrijke rol, maar worden elders uitgebreider besproken.

 

BELANGENGROEPEN
POLITIEKE ACTOREN
ZORG ACTOREN

 • Zuhal Demir is federaal Staatssecretaris voor (o.a.) Gelijke Kansen. Zij coördineerde het interfederale actieplan en nam op het vlak van onderzoek en informatieverstrekking m.b.t. intersekse reeds enkele initiatieven  

     > Beleidsbrief 2017-2018 (PDF)

 • Çavaria is de Vlaamse koepel voor LGBT verenigingen. Zij brengt het intersekse thema onder de aandacht door hierover te berichten via haar communicatiekanalen en volgt evoluties met betrekking tot het thema en de intersekse gemeenschap op.

 • Liesbeth Homans is minister voor o.a. Gelijke Kansen voor het Vlaamse Gewest. Zij nam op het vlak van onderzoek en informatieverstrekking m.b.t. intersekse reeds enkele initiatieven.

     > Beleidsbrief 2017-2018 (PDF)

 • Zij wordt hierin ondersteund door het team Gelijke Kansen binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur

     

Centrum voor aandoeningen    van de geslachtsontwikkeling​ met multidisciplinair team  

Coördineren en werken nauw samen met andere Vlaamse universitaire centra UZA Antwerpen, UZ Leuven, Virga Jesse Hasselt, AZ Sint Jan Brugge

 • Bianca De Baets is bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij nam tot op heden nog geen initiatieven m.b.t. intersekse

     

Klinefelter kliniek​ met multidisciplinair team  

 • HUDERF (vooral voor CAH)

 • UCL (voor CAH)

 • Alda Greoli is bevoegd voor Volksgezondheid en Gelijke Kansen binnen het Waalse Gewest. Zij nam tot op heden nog geen initiatieven m.b.t. intersekse.

 • Isabelle Simonis is o.a. bevoegd voor Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschapsregering, en ondernam ook nog geen initiatieven m.b.t. intersekse

     

 • CHU Dinant Godinne Namur

EUROPA
BELGIË
VLAANDEREN
BRUSSEL
WALLONIË

Pertanyaan Umum

Gimana Cara Ikut PO nya ?


Cukup Mudah kok, Kalian Hanya Mengisi formulir yang telah disediakan oleh admin kami, Pembayaran atau transaksi dapat dilakukan melalui Admin kami dengan Pembayaran Min 50% DP. Sisanya setelah pesanan tiba di Indonesia. Atau Anda juga dapat Transaksi melalui Official Tokopedia kami dengan Nama Tokonya Leatique Decorative dengan Pembayaran Full Payment, Dikarenakan di Tokopedia tidak ada Fitur Down Payment
Berapa Lama PO nya ?


Lama Pre Order di Leatique adalah Estimasi 6-7 Minggu Setelah Close PO. Ini Hanya Estimasi saja, Kadang Lebih cepat datang kadang delay, tetapi ga usah khawatir kami akan update terus setiap bulannya
Cara Sistem Cicilan


untuk cara cicilan ketentuannnya bisa lihat *klik link* dbawah ini ya

https://www.leatique.com/post/2018-07-11-cara-menyicil-di-leatique-deco

*The point* Cicilan di leatique
min belanja 2jt ( 3x cicil )
min belanja 5jt ( 5x cicil )

Barang dikirimkan setelah cicilan lunas
Gimana kalo barang pesanan Pecah atau Patah ?


Untuk pengiriman akan kita usahakan Se aman mungkin untuk lebih amannya bisa menggunakan packing kayu dengan tambahan biaya 80rb saja sudah dengan asuransi apabila pecah akan DIGANTI dgn BARANG yg SAMA untuk video bagaimana packingnya bisa lihat video berikut :

Note : Segala bentuk komplain MAKSIMAL 1 minggu sejak barang di terima pelanggan dgn acuan dr sistem cargo, Complain diatas 1 minggu akan Dikenakan Biaya Tambahan
Cara Ikut Arisan


Untuk Arisan kami tidak setiap saat mengadakan arisan, Biasanya kami mengadakan Arisan online hanya 1x dalam 1 tahun. Kami akan Memberitahu anda melalui email dan juga Boardcast di Instagram kami @leatique_deco
Leatique ada tokonya ?


Kami Memiliki Galeri offline di Bandung, Alamat tepatnya dibawah ini Leatique Shabby Chic Gallery & Dutch (Kampoeng Tulip)

Jl. banyu biru No.H17 Komplek Pasir Pogor Ciwastra Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40287.
Atau klik dsini GOOGLE MAPS atau Kalian juga bisa searching kami di Google
Aman Ga sih Transaksi di Leatique


Kami telah Melakukan Pre Order Import ini Dari Tahun 2013 hingga saat ini, dan telah melakukan Pre Order import ini Selama 85x dengan Importir atas nama CV Leatique Digital Indonesia. Apabila ingin lebih nyaman lagi Kalian bisa Transaksi di Tokopedia Sehingga Dana masih di Tahan oleh Tokopedia Sampai kami Benar2 Mengirimkan Barang Pesanan Anda. Kunjungi Tokopedia kami di link berikut TOKOPEDIA LEATIQUE DECORATIVE Sampai bertemu di Tokopedia
Apakah Leatique Open PO Setiap Bulan ?


Yes Betul, Kami Membuka Pre Order Setiap bulannya, Tetapi Jadwal Tanggal Kepastiannya Berubah ubah Setiap bulannya.
Import dari mana sih ?


Untuk Product Lampu semuanya Import mba dengan berbeda negara tergantung dari jenis lampunya.

Lampu & Cermin, tableware = 70% Hongkong | 30% China Mainland
Koper = 100% Korea
Semuanya adalah Premium ya, Jadi Leatique sudah mensortir semua barang2 yang di listing di Toko kita dan hanya memillih pabrik yang menurut kami memenuhi standard. So jangan khawatir, Kita Jamin Semua Pesanan Kalian dengan Kualitas yang Premium dan telah di Kurasi oleh kami.
Apakah Bisa Request Model


Kami Harus Melihat dulu Model yang di inginkan, Ketika anda sudah mempunyai foto model lampunya, admin kami akan mencoba menanyakan terlebih dahulu ke Pabriknya apakah bisa dibuat atau tidak model tersebut.
Ada Diskon Promo ga ?


Tidak Setiap Saat Kami Melakukan Diskon, Kadang kami selalu memberitahu apabila ada promo diskon bagi para Subscriber member leatique, Caranya mudah kok, tinggal daftar aja di link berikut Klik disini -- > DAFTAR PROMO DISKON
Ongkos Kirimnya Berapa?


Admin kami akan mencari ongkos kirim yang paling Ekonomis dan Aman. Setiap barang nanti akan dihitung secara volume Metrik dikarenakan Berat ringan tetapi Packing Box yang cukup besar. Pilihan Cargo yang dipakai oleh Leatique adalah :

 • JNE Trucking
 • Indah Cargo
 • Buana Raya Express
dari ketiga cargo tersebut kita akan carikan yang paling ekonomis sesuai tujuan dari kota konsumen.

© 2018 

Design & illustrations

by Nina Callens

Met de steun van