top of page

We geven een overzicht van tientallen variaties en hoe vaak ze voorkomen.  Sommige variaties hebben een medische naam of genetische diagnose, anderen niet. 

We worden allemaal en zonder uitzondering geboren met een lichaam dat biologische geslachts- of sekse-kenmerken heeft, zoals sekse-chromosomen en reproductieve organen.

Vaak stellen we die kenmerken niet in vraag, en is er ook geen reden toe. 

Soms doen we dat wel, omdat we bepaalde kenmerken en/of variaties op die kenmerken niet verwachten. 

Sommige kenmerken vallen op vóór de geboorte van de baby, bijvoorbeeld omdat een prenatale test XY -chromosomen toont bij een meisje;

andere kenmerken zijn bij de geboorte zichtbaar, omdat de geslachtsorganen bijvoorbeeld een minder typische vorm hebben;

nog andere kenmerken worden pas in de puberteit duidelijk, zoals wanneer een meisje niet menstrueert ;

en dan zijn er ook variaties op kenmerken die pas in de volwassenheid aan het licht komen, bijvoorbeeld als iemand onvruchtbaar blijkt.

We overlopen de sekse-ontwikkeling en verschillende sekse-kenmerken, zoals chromosomen, geslachtsklieren,  inwendige en uitwendige geslachtsorganen, en puberteitsontwikkeling

We ontkrachten enkele vaak voorkomende mythes en stereotypen rond mensen met variaties in sekse-kenmerken. 

We staan (kort) stil bij genetisch, hormoon- en  lichamelijk onderzoek om sekse-kenmerken en variaties vast te stellen.

We geven meer uitleg bij enkele termen die in het verleden gebruikt werden of nu in gebruik zijn om deze variaties nog te benoemen (zoals 'intersekse en dsd')

Hoe is het maatschappelijk en wetenschappelijk denken over variaties in sekse-kenmerken geëvolueerd,  welke bijkomende artikels, boeken en films daarover zijn zeker de moeite zijn.

bottom of page