top of page

ONS VERHAAL

Een centrale online plek waar iedereen terecht kan met vragen over variaties in sekse-kenmerken/intersekse/dsd en daar ook een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op krijgt - dát was onze missie begin 2018.

Met de steun van een Vlaamse Gelijke kansensubsidie, kreeg dit pilootproject de naam IDEM, verwijzend naar gelijke (toegang tot) informatie. Eerder pilootonderzoek in Vlaanderen en België (Callens, Motmans & Longman, 2016; 2017) toonde immers aan dat dat soms nog te wensen overliet.

 

Door een centraal online kennisplatform willen we in de eerste plaats de betrokkenheid en veerkracht van personen met intersekse/dsd en hun families zowel in zorg - en sociale omgevingen versterken. Daarbij willen we ook dat de input van kinderen en jongeren zelf wordt meegenomen, met aandacht voor diversiteit en context. In de tweede plaats willen we dat deze website ook een verbindingsforum kan zijn tussen zorgverleners, onderzoekers en beleidsmedewerkers, via het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over variaties in sekse-kenmerken voor beleid en praktijk. We willen uiteindelijk ook sociale emancipatie van en respect voor de doelgroep bevorderen.

 

WIE ZIJN WE?

Wij - psycholoog-seksuoloog dr. Nina Callens,

         psycholoog-socioloog dr. Joz Motmans en

         cultureel antropoloog prof. dr. Chia Longman

zijn allemaal verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender aan de Universiteit Gent.

 

Vanuit onze interdisciplinaire en internationale expertise, werken we samen met heel wat stakeholders in binnen-en buitenland- van ouders en personen met een variatie tot lotgenoten- en belangenverenigingen over zorgverleners tot beleidsmakers - om dit platform relevant te maken én te houden.

Glazen_Bol.jpg

Deze website is dan ook het resultaat van die samenwerking, van een zoek- en denkproces, van een verkennen en leren kennen van elkaars opvattingen over de impact van een variatie in sekse-kenmerken op medisch en psychologisch vlak, over mensenrechten en gelijke kansen, en over de noodzaak om het thema uit de onzichtbaarheid te halen in het teken van een grotere menselijke waardigheid. Want elk lichaam is van tel.

bottom of page