top of page

De rechtspositie van personen met variaties in sekse-kenmerken zit de laatste jaren in een stroomversnelling. Het juridische kader is echter voor velen nog onbekend. Hier bieden we een beknopt overzicht van de relevante info over mensen- en kinderrechten, wetgeving(initiatieven) rond geslachtsregistratie en anti-discriminatie in België en Europa.

We overlopen waar en hoe het gelijkekansenbeleid aandacht heeft voor intersekse/dsd, en geven

een overzicht van stakeholders en organisaties die zich inzetten voor een beter beleid

We lichten toe hoe geslachtsregistratie bij de geboorte verloopt en hoe die op latere leeftijd kan aangepast worden 

We lichten mensenrechten,  en in het bijzonder patiëntenrechten en kinderrechten,  in het kader van intersekse/dsd toe

We lichten toe op welke manier discriminatie een rol kan spelen,  (gebrek aan) aandacht voor sekse-kenmerken in de anti-discriminatiewetgeving en waar je  klachten kan melden

bottom of page